• เปิดร้าน 7 พ.ค. 2558
  • ปรับปรุง 18 ก.ย. 2564
  • ผู้ชมทั้งหมด 1,091,435 คน
  • สินค้าทั้งหมด 45

คำแนะนำในการทำ Artwork

คำแนะนำในการทำ Artwork

1. การวางตัวอักษร หรือรูปในไฟล์งาน ควรวางให้ห่างจากเส้นตัด 3 mm ขึ้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงตัวอักษรหรือรูปภาพโดนตัด
2. นามบัตร เคลือบเฉพาะจุด ให้ระบุตำแหน่งที่ต้องการเคลือบเฉพาะจุด โดยทำ Artwork สีดำต่างหากในจุดที่ต้องการเคลือบ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสี

1. การใส่สีทั้งหมดในชิ้นงานต้องเป็นระบบสี CMYK เท่านั้น

2. อย่า ใช้ค่าสีที่ทั้งสี่สีรวมกันเกิน 250 % เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหมึกพิมพ์แห้งช้าจนไม่สามารถตัดได้ หรือซับหลังขึ้น

3. หากการใช้ค่าสีเกิน 250 % ทำให้เกิดการซับหลังขึ้น ทางร้านฯ ไม่สามารถพิมพ์ซ่อม หรือชดเชยความเสียหายได้

4. อย่าใส่ค่าสีเป็น Overprint เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา สีทับซ้อน

5. การใส่ค่าสีอ่อนๆ เช่นลายน้ำ หรือแบล็คกราวน์ ไม่ควรใส่ค่าสีต่ำกว่า 10 % สี เพื่อหลีกเลี่ยงการพิมพ์สีไม่ติด

6. สีพิมพ์ CMYK จะต่างจากสี คอมฯ RGB ความแตกต่างของสี อาจจะมีเพื้ยนบ้าง ประมาณ + / -  15-20 %

ข้อควรระวังเกี่ยวกับรูปภาพ

1. ไฟล์รูปภาพต้องใช้เป็นระบบสี CMYK เท่านั้น

2. ค่าความละเอียดของรูปภาพ (Resolution) ให้ตั้งค่าเป็น 350 – 450 dpi ตามขนาดเท่าไฟล์จริง

3. ตัวอักษรให้ตั้งค่าเป็น 800 – 1200 dpi ตามขนาดเท่าไฟล์จริง เพราะค่าความละเอียดที่ต่ำเกินไปจะทำให้คุณภาพงานไม่ดี

4. การใช้ Illustrator ทำแบบ หากมีภาพประกอบให้ Replace แนบไฟล์มรูปภาพมาด้วย เพื่อป้องกันการขาดภาพ ไฟล์ไม่ครบ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับตัวอักษร


ตัวอักษรทั้งหมดต้อง Convert to Curve ให้เป็นลายเส้นเสียก่อน เพื่อป้องกันฟอนด์ในเครื่องอื่นไม่มี แล้วเกิดการเปลี่ยนฟอนด์ไป
ดู 783 | เริ่ม 11 พ.ค. 2558 03:55:17 | IP 171.96.180.1xx